Priser Relax

18-årsgräns gäller alla dagar förutom på familjedagar!

Prisinformation

- Fritt inträde för barn 0-5 år (kalenderår), gäller endast på familjedagar.
- Lågpris gäller måndag-fredag före kl. 14.00 (gäller ej på röda dagar).
- Alla klippkort och abonnemang är personliga och kan inte delas med någon.

Prislista

Följande ingår i entrén: Motionsbad, Utomhusbad och Relax,
Förlorade klippkort ersätts ej.

Prislista


Pris

Lågpris

Vuxen

230 kr

115 kr

Barn 6-16 år
*Familjedag söndagar

100 kr


Vuxen
*Familjedag söndagar

150 kr


Klippkort 12 gånger

2300kr

1150 kr

Allkort helår - alla attraktioner ingår, gym, utebad, motionsbad, äventyrsbad och relax


Allkort halvår

5500kr


3400kr