Webbplatsens tillgänglighet

Här redogör vi vilka brister det finns i tillgänglighet på djupadalsbadet.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker fler brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet och digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kumla.se som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss på e-postadressen info@kumla.se. Vi svarar normalt inom två arbetsdagar.

Kontakta oss om du hittar fel och brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss på e-postadressen info@kumla.se om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan och som hindrar dig från att ta del av vår digitala service. Det är viktig information som vi använder i vårt förbättringsarbete.

Anmäl brister till tillsynsmyndigheten DIGG

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Om webbplatsens tillgänglighet

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Brister utifrån lagkraven

Vi kan inte garantera att alla bilder har en alternativ text, att alla länkar är formulerade på ett tillgängligt sätt, att tabeller är korrekt skapade, eller att rubriknivåerna används konsekvent överallt. Vårt mål är ändå att allt material ska vara publicerat på ett korrekt sätt.

Teknik

När text förstoras över 200% lägger sig texten i puffarna på startsidan över varandra.

Vi erbjuder olika metoder för att navigera, men vi har inte en A-Ö-lista.

Vi har inte testat webbplatsen i olika hjälpmedel och kan därför inte garantera att alla funktioner fullt ut går att hantera på det sätt vi önskar.

Andra system

Vi har valt att länka till och bäddat in olika system i vår webbplats för att höja vår service, fastän vi inte kan garantera tillgängligheten i dem.

Vi jobbar på att förbättra oss

Vi kommer fortsatt att arbeta med webbplatsens tillgänglighet och fortsätta att utbilda våra redaktörer kontinuerligt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har testat vår webbplats i form av manuell granskning, stickprov i verktyget Validator W3 och testat i vårt publiceringsverktyg SiteVision med goda resultat. Senaste bedömningen gjorde vi i september 2020.