Ordningsregler på anläggningen

För allas trevnad och trygghet ska du följa de ordningsregler som gäller på vår anläggning när du besöker oss!

Personalen har ansvar för att hålla anläggningen trygg och säker, och har därmed rätt att upprätthålla ordningen i anläggningen samt agera mot besökare som inte följer ordningsreglerna. Om personalen bedömer att du bryter mot ordningsreglerna eller mot svensk lag kan du avvisas eller stängas av från anläggningen.

Tack för visad hänsyn och för att vi tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö för alla våra besökare.

Bilden visar Djupadalsbadet utomhus i skymning med rosa himmel

Allmänna ordningsregler

 • Du ska visa hänsyn och respekt för andra gäster och personal. Vi accepterar inte hotfullt beteende, elakheter eller annat uppträdande som kan uppfattas som stötande.
 • Du ska följa personalens muntliga anvisningar samt skriftliga anvisningar som finns uppsatta på området.
 • Du som vuxen ansvarar för dina medföljande barns säkerhet.
 • Du ansvarar för dina egna tillhörigheter.
 • Du får inte röka på området.
 • Du som uppvisar tecken på berusning släpps inte in på området.
 • Du får inte ta med alkoholhaltiga drycker in på området.
 • Du får endast förtära alkoholhaltiga drycker på relaxavdelningen. Efter alkoholintag får du inte vistas i poolområdena.
 • Du får endast äta på anvisade platser.
 • Du ska plocka upp ditt eget skräp och lägga i valfri soptunna och pant i anvisad behållare.
 • Du får endast parkera på anvisade platser. Räddningsfordon måste alltid ha fri väg till anläggningen för att inte riskera din och andras säkerhet.
 • Du måste vara minst 18 år för att sola solarium.
 • Du ska på begäran av personalen uppvisa giltig legitimation. För barn under 18 år i vuxens sällskap gäller legitimation för medföljande vuxen.

Ordningsregler för badområdet

 • Du som är under 18 år måste vara minst 12 år fyllda och simkunnig för att få bada utan en vuxen. Simkunnig är du när du kan simma 200m valfritt simsätt. Personalen har rätt att be besökare i poolerna att vid behov uppvisa sina simkunskaper.
 • Det ska alltid finnas minst en vuxen i sällskapet vid bad med barn som inte är simkunniga samt med barn under 12 år.
 • En vuxen får ta med sig och ansvara för max tre barn. Du som vuxen ska vara ombytt till simkläder och befinna dig en armlängds avstånd ifrån barnet eller barnen i vattnet som du ansvarar för.
 • Du ansvarar som vuxen för att medföljande barn följer ordningsreglerna.
 • Du ska alltid duscha innan du badar.
 • Du får endast använda badkläder (minst badbyxor) och inga underkläder när du vistas i poolerna.
 • Du som har problem med svimningar, krampanfall eller liknande besvär som kan medföra drunkningstillbud ska för din egen säkerhet inte vistas i poolerna.
 • Du får inte springa i simhallen eller på stenplattorna.
 • Du får inte knuffas, trycka ner eller hålla fast någon under vattenytan.
 • Du får inte fota, filma, använda mobil eller andra skärmar inom badområdet.
 • Du som har problem med fot- eller nagelsvamp ska använda badtofflor inom badområdet för att undvika att smitta andra besökare.
 • Du får inte ta med glas- eller porslinsprodukter in på badområdet.
 • Du får inte ta med djur på badområdet.
 • Du får inte ta med barnvagn till poolområdet inomhus.

Bra att veta

 • Hos oss finns alltid livräddningsutbildad personal.
 • Hos oss jobbar både manlig och kvinnlig personal på hela anläggningen.
 • Vi är en rök- och drogfri anläggning.
 • Låsta skåp öppnas varje kväll.
 • Borttappade saker sparas i fyra veckor.
 • Hiss för rullstol finns att tillgå i undervisningsbassängen.
 • Undervisningsbassängen har höj- och sänkbarbotten.

Ordningsregler för hopptornet

 • Du får endast vistas en i taget i hopptornet.
 • Du får endast hoppa en i taget från hopptornet.
 • Stå i kö och vänta på din tur.
 • Efter hopp från 3m och 7m ska du simma åt vänster till närmsta stege och gå upp ur vattnet så fort som möjligt.
 • Vid hopp från 5m ska du simma åt höger till närmsta stege och gå upp ur vattnet så fort som möjligt.
 • Vid hopp från 10m ska du simma rakt fram till närmsta stege och gå upp ur vattnet så fort som möjligt.
 • Hoppbassängen är till för just hoppning. Det är inte tillåtet att vistas i bassängen om du inte har hoppat.
 • Du får inte sitta på kanten med benen i vattnet för att vila dig eftersom risken är stor att du hamnar i vattnet.
 • Barn med armpuffar får inte vistas i hopptornet på höjd högre än 1m.
 • Vid begränsat antal badgäster kan det vara tillåtet att dyka i kanten av bassängen. Samråd ska ske innan med Badvärd.

Ordningsregler för hinderbanan

 • Du får endast springa framåt på hinderbanan.
 • Du får inte stanna upp på hinderbanan så att det hindrar andra badgäster att ta sig fram.
 • Du får inte knuffa andra besökare som vistas på eller intill hinderbanan.
 • Du får inte knuffa på hinderbanan så att andra badgäster förlorar balansen.
 • Du får inte dyka från hinderbanan.
 • Du får inte dyka under hinderbanan.
 • Du får inte göra volter från hinderbanan.

Ordningsregler för vattenrutschkanan X-tube

 • Du får endast åka i rutschkanan när lampan lyser grönt.
 • Du ska använda ring när du åker i rutschkanan.
 • Du får endast åka en person i ringen. Undantag gäller för vuxna, som får ta med sig max ett barn under 7 år, placerad framför sig i ringen.
 • Du ska lämna landningsområdet direkt efter avslutat åk.
 • Du får inte stanna i rutschkanan.
 • Du får inte springa omkring i rutschkanan.

Bra att veta

 • Svårighetsgrad: Lätt
 • Vattendjup: 0,30 meter
 • Rekommenderad lägsta ålder är 7 år.
 • Mörkret i rutschkanan kan orsaka desorientering.
 • Att åka i rutschkanorna sker på egen risk.

Ordningsregler för vattenrutschkana Black Hole

 • Du får endast åka i rutschkanan när lampan lyser grönt.
 • Du får endast åka i ryggläge med fötterna först.
 • Du får endast åka en person i taget i rutschkanan. Undantag gäller för vuxna, som får ta med sig max ett barn under 7 år, placerad framför sig.
 • Du ska lämna landningsområdet direkt efter avslutat åk.
 • Du får inte använda ring när du åker i rutschkanan.
 • Du får inte stanna i rutschkanan.
 • Du får inte springa omkring i rutschkanan.

Bra att veta

 • Svårighetsgrad: Medium
 • Vattendjup: 0,40 meter
 • Rekommenderad lägsta ålder är 7 år.
 • Mörkret i rutschkanan kan orsaka desorientering.
 • Att åka i rutschkanorna sker på egen risk.

Ordningsregler för klätterväggen

 • Du får inte simma eller klättra under någon som klättrar på klätterväggen.
 • Du får inte klättra över någon som klättrar på klätterväggen.
 • Du får inte sitta uppe på klätterväggen.

Bra att veta

 • Vattendjup: 3,60 meter
 • Att klättra på klätterväggen sker på egen risk.

Ordningsregler för motionsbanan

 • Du får endast dyka från startpallarna och från kanten vid djupt vatten (övre halvan av motionsbassängen, mot undervisningsbassängen).
 • Du får inte hänga på linorna i motionspoolen.

Bra att veta

 • Vattendjup: 1,20-1,80 meter

Ordningsregler för bubbelpool

 • Det får max bada fem personer samtidigt i bubbelpoolen.
 • Du får endast bada i bubbelpoolen när den bubblar.
 • Du får inte dyka eller hoppa från poolkanten på bubbelpoolen ner till poolen nedanför.

Ordningsregler för relaxavdelningen

 • Du måste vara minst 18 år för att besöka relaxavdelningen (gäller inte söndagar).
 • Du får inte besöka andra delar av anläggningen efter intag av alkohol. Undantag gäller vid alkoholförsäljning på terrassen.
 • Du får endast bada i bubbelpoolen när den bubblar.
 • Det får max bada fem personer samtidigt i bubbelpoolen.
 • Du ska använda badkläder vid bastubad.

Bra att veta

 • Bastun på relaxavdelningen besöks av både manliga och kvinnliga gäster samtidigt.

Ordningsregler för gymmet

 • Du måste vara minst 14 år för att använda gymmet.
 • Om du är under 18 år ska förälder eller vårdnadshavare närvara vid gymintroduktionen.
 • Du ska ha rena kläder och rena skor vid gymträning.
 • Du ska ställa tillbaka vikter och redskap på avsedd plats efter användning.
 • Du ska torka av redskap och maskiner efter användning. Rengöringsmedel och handdukar finns vid entrén till gymmet.
 • Du får endast använda maskinerna enligt instruktionerna. Du får inte tillföra mer vikt än vad maskinerna är avsedda för.
 • När du använt en maskin eller ett redskap klart ska du lämna den eller det så att andra besökare har möjlighet att använda maskinen eller redskapet.