Om webbplatsen

Webbplatsens innehåll och ansvar

Djupadalsbadet bad och camping är Kumla kommuns officiella badanläggning. Det är personalen på Djupadalsbadet tillsammans med kommunens kommunikationsenhet som publicerar på webbplatsen och ansvarar för att innehållet är korrekt, sakligt och förankrat.

Djupadalsbadets webbplats är skapad med webbpubliceringsverktyget SiteVision. Med hjälp av publiceringsverktyget kan personalen i verksamheten lägga ut material utan några som helst html-kunskaper.

Länkar, bilder och dokument

Länkar till andra ställen på webbplatsen öppnas i samma fönster. Länkar som leder till andra webbplatser samt bifogade dokument öppnas automatiskt i ett nytt fönster.

Alla bilder och länkar ska vara försedda med en förklarande text som syns när du för musen över dem.

Bifogade filer

Det flesta bifogade filer som läggs ut på webbplatsen är i PDF-format. För att kunna läsa/öppna PDF-dokument måste du ha Adobe Reader installerat på din dator. På Adobes webbplats kan du ladda ned Acrobat Reader gratis.

Bilder och grafik

Bilder och grafik på hemsidan skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att bilderna inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjande som kräver tillstånd är kopiering av bilder till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av bilderna oavsett metod. Bilderna på webbplatsen får inte användas utan fotografernas medgivande.