Undervisningsbassängen är ur funktion

Vi måste tyvärr meddela att undervisningsbassängen är ur funktion tills vidare. I väntan på reparation är den inte brukbar i nuläget. Den förväntas vara i drift igen den 24 november.

Aktiviteter i undervisningsbassängen

Detta påverkar alla aktiviteter i undervisningsbassängen. Ni som berörs av reparationen kommer bli kontaktade av oss via telefon och mail.