Individuell simskola

Nu börjar vi äntligen igen med individuell simskola. Bokningsbara tider släpps den 8 november klockan 12.00.

Individuell simskola för barn & vuxna

Individuell simskola är för alla ej simkunniga som är över 6 år. Den individuella simskolan passar dig som:

- Har lättare att lära sig individuellt eller vill ha en förälder vid din sida.

- Våra ordinarie simskoletider passar inte dig.

- Ännu inte når upp till förkunskapskraven för simskolan.

- Individuella simskolan är även till för dig som ej simkunnig vuxen.

- Eller av annan anledning vill ha individuell simskola.

Pris

Klippkort 6 tillfällen med simlärare 20 min + klippkort med egen träning 1200 kr.
Ett tillfälle 250 kr (då ingår möjlighet att träna själv före och efter lektionstiden).

Bokning

Bokningsbara tider finns endast på fredagar.

Klockan 15.00-15.20

Klockan 15.40-16.00

Klockan 16.20-16-40

Klockan 17.00-17.20

Bokning sker via telefon 019-58 87 00.