Simskola

Tillsammans tränar vi på vattenövningar och arbetar vidare med barnens individuella simkunskaper och teknikutveckling, introducerar och jobbar vidare med bentag för bröst- och ryggsim.

Bilden visar tre barn med simglasögon i en bassäng

Vi använder oss av mycket motorisk träning för att lära oss att jobba med “rätt” muskelgrupper. Armtagen och de liksidiga bentagen skall synkroniseras ihop med andningen för att tillslut bli ett sammansatt simsätt.

Förkunskaper

Hoppa från kanten, doppa huvudet, skjuta ifrån kanten, glida, flyta på mage och rygg med eller utan flythjälpmedel.

För att få så homogena grupper som möjligt och därmed förbättra lärandesituationen för våra simskoleelever så har vi en testvecka som alla nya elever behöver komma till! Där testar vi förkunskapskraven och ser till att ditt barn hamnar i rätt grupp för att hen ska kunna lära sig att simma så enkelt och smidigt som möjligt.

Pris

  • 12 platser per grupp, 12 tillfällen.
  • 900 kr inklusive depositionsavgift för 2 passerkort.
  • Barn fyllda 6 år vid simskolestart och uppåt.