Simskola

Tillsammans tränar vi på vattenövningar och arbetar vidare med barnens individuella simkunskaper och teknikutveckling, introducerar och jobbar vidare med bentag för bröst- och ryggsim.

Bilden visar tre barn med simglasögon i en bassäng

Vi använder oss av mycket motorisk träning för att lära oss att jobba med “rätt” muskelgrupper. Armtagen och de liksidiga bentagen skall synkroniseras ihop med andningen för att tillslut bli ett sammansatt simsätt.
Barnen simmar tillsammans med simlärare i undervisningsbassängen och föräldrar väntar utanför.

Förkunskaper

Hoppa från kanten, doppa huvudet, skjuta ifrån kanten, glida, flyta på mage och rygg med eller utan flythjälpmedel.

Pris

  • 12 platser per grupp, 12 tillfällen.
  • 900 kr inklusive depositionsavgift för 2 passerkort.
  • Barn fyllda 6 år vid simskolestart och uppåt.

Höstterminen -21

Start: vecka 36

Steg 1

Första nivån, för de barn som kan hoppa från kanten, doppa huvudet under vattnet, glida på mage med ansiktet i vattnet och flyta på rygg.

Måndagar: 16.40-17.10 samt 17.20-17.50

Tisdagar: 16.40-17.10 samt 17.20-17.50

Onsdagar: 16.40-17.10

Torsdagar: 16.40-17.10

Steg 2

Andra nivån, för de barn som klarar förkunskapskraven (se ovan) samt vet hur de gör bentag och armtag. De klarar att göra flera bentag på raken med flythjälpmedel.

Måndagar: 18.00-18.30

Tisdagar: 18.00-18.30

Onsdagar: 17.20-17.50

Torsdagar: 17.20-17.50

Steg 3

Tredje nivån, de barn som ska gå i detta steg kan nästan simma. Klarar att ta sig framåt med arm- och bentag men har tekniska brister såsom stickfot samt klarar inte att simma längre än 5 meter.

Onsdagar: 18.00-18.30

Torsdagar: 18.00-18.30

Anmälan

Anmälan öppnar den 24:e augusti 2021 klockan 13.00. Ni anmäler er själva på hemsidan och ni behöver ett konto för att kunna genomföra anmälan. Tänk på att skapa ett konto dagen innan anmälan öppnar för att underlätta bokningsprocessen. Vid evetuella frågor kring inloggningen och anmälan ring till oss på 019-588700.

Tänk på att försöka få en plats i rätt grupp för ert barn. Barn som av simläraren upplevs lära sig bättre i en annan grupp kommer att flyttas till en annan tid samma dag, byten mellan dagar görs endast i samråd med målsman. Barn som inte uppfyller förkunskapskraven när simskolan börjar kan komma att bli av med sin plats i simskolan.