Simskola höstterminen -21

Äntligen kan vi meddela att vi kommer dra igång med simskolan till hösten!

Höstterminen -21

I år kommer vi inte ha någon testvecka för barnen som ska delta i simskolan. Ansvaret ligger på er föräldrar att placera barnet i rätt grupp förutsatt att man har de förkunskaperna som begärs. Vi kräver att barnet ska ha fyllt 6 år vid simskolestart eller äldre.

Anmälan öppnar samtidigt för alla, alltså har vi ingen förtur till dem barnen som tidigare deltagit på simskolan förra året.

Vattenlek kommer även att starta till hösten. I vattenlek får barnet träna på förkunskaperna till simskolan så att man blir redo för nästa steg.

Den 24:e augusti 2021 klockan 13:00 öppnar anmälningarna till både vattenlek och simskolan.

Simskolan startar vecka 36. Det kommer finnas 12 platser per grupp och det är 12 tillfällen.

Vattenlek startar vecka 36 samt vecka 42. Det kommer finnas 10 platser per grupp och det är 6 tillfällen.

Klicka här för att läsa mer om simskolan och vattenlek.