Viktig information

Vi på Djupadalsbadet har fått till oss att gäster har besökt oss trots att anhöriga påträffat Covid-19.

Viktigt att stanna hemma

Vi vill upplysa er om att det är mycket viktigt att man stannar hemma om man själv eller någon i sin närhet visar tecken på symtom eller väntar på provsvar.

Enligt Folkhälsomyndigheten ska du vistas hemma i minst sju dygn om du haft symtom men inte testats.

Vi alla har ett ansvar att förhindra smittspridningen därför är det viktigt att alla följer restriktionerna.