Nyheter


  • Begränsat antal på anläggningen

    Just nu har vi ett maxantal gällande besökare som får vistas på anläggningen samtidigt och är anläggningen full kan nya besökare komma in när någon annan lämnar.

  • Till våra gäster med abonnemang

    I och med dem nya restriktionerna har vi begränsningar i omklädningsrummen. Vi kan endast ta in ett antal gäster åt gången.

  • Nya åtgärder 23/12 när smittspridningen väntas öka

    Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning som kan bli omfattande i mitten av januari. Flera tillfälliga åtgärder vidtas nu för att bromsa smittspridningen.