Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Hittade du inte den informationen du sökte efter? Då är du välkommen att ringa oss på 019- 58 87 00.

Är Djupadalsbadet öppet som vanligt?

Ja, vi har öppet som vanligt. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och i dagsläget finns inga direktiv från Folkhälsomyndigheten att tillfälligt stänga vår verksamhet. Däremot ser vi över våra aktiviteter som kan komma att behöva ändras eller ställas in, vilket vi håller er uppdaterade kring under 'aktuella försiktighetsåtgärder'. Vi tillåter inte heller fler än 500 besökare samtidigt i våra lokaler.

Kan jag frysa mitt abonnemang hos er?

Om du tillhör en riskgrupp och behöver frysa ditt abonnemang under en tidsperiod, ber vi dig att kontakta oss på 019-58 87 00. Personer som är födda 1950 eller tidigare har per automatik fått sina abonnemang frysta, under motsvarande tidsperiod tills nya direktiv ges.

Har ni ändrat era städrutiner?

Att hålla vår anläggning ren och fräsch är en viktig del i vårt dagliga arbete. Just nu städar vi mer frekvent än tidigare.

Känner du dig osäker kring Covid-19 i samband med bad?

Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler t.ex. i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas. Virus ingår inte heller i en rutinmässig kontroll. Det kan möjligtvis bli aktuellt i speciella fall, t.ex. för att spåra en smittkälla.
KÄLLA: Folkhälsomyndigheten, Bassängbad

När det gäller publika bad, så är det viktigt att komma ihåg att smittan inte sprids via klorerat vatten. Tvärtom är klor det virus som tycker absolut sämst om att vistas i. Däremot kan viruset spridas i badets andra delar, om någon är smittad. Därför gäller det att gästerna och anläggningen är lika noga med att följa rekommendationerna på badet som på andra publika platser i landet.
KÄLLA: Svenska badbranschföreningen