Plaskis

Under ledning av en simlärare utforskar barn och förälder vattnet tillsammans. Med säkerhet i fokus lär vi oss hur kroppen fungerar i vattnet. Flyta, vrida, vända, hoppa, studsa, glida.

vattenskoj

Plaskis är till för dig (förälder) som vill få verktygen att kunna hjälpa ditt barn till vattenvana på ett tryggt och säkert sätt. Barnet ska ha fyllt 2 år och får inte fylla 4 år innan kursen är över. Kursen sträcker sig över 3 gemensamma tillfällen, för att ytterligare förbättra barnet och förälderns relation till och i vatten så ingår ett klippkort i avgiften och ett övningshäfte vilket gör att förälder och barn får en riktigt bra start på simkunnigheten tillsammans.

Pris

450:-
Barn fyllda 2 år vid simskolestart - 3 år

Bokning

Boka din plats här direkt på hemsidan.

Tider hösten 2020

Vi har sommaruppehåll, mer information kommer efter sommaren.