Plaskis

Under ledning av en simlärare utforskar barn och förälder vattnet tillsammans. Med säkerhet i fokus lär vi oss hur kroppen fungerar i vattnet. Flyta, vrida, vända, hoppa, studsa, glida.

Bilden visar ett barn i en bassäng som flyter på en vattenleksak och skrattar

Plaskis är till för dig (förälder) som vill få verktygen att kunna hjälpa ditt barn till vattenvana på ett tryggt och säkert sätt. Barnet ska ha fyllt 2 år och får inte fylla 4 år innan kursen är över. Kursen sträcker sig över 3 gemensamma tillfällen, för att ytterligare förbättra barnet och förälderns relation till och i vatten så ingår ett klippkort i avgiften och ett övningshäfte vilket gör att förälder och barn får en riktigt bra start på simkunnigheten tillsammans.

Pris

450 kr
Barn fyllda 2 år vid simskolestart - 3 år

Bokning

Boka din plats här direkt på hemsidan.